Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialiserad säljare, antikviteter

Description

Code

5223.7.32

Description

Specialiserade säljare (antikviteter) säljer antika varor i specialiserade butiker.

Alternativ beteckning

butikssäljare, antikviteter

butikssäljare, antikhandel

antikhandlare

antikvariatsbiträde

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: