Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

gardin- och mattrengörare

Description

Code

9129.1

Description

Gardin- och mattrengörare rengör kunders gardiner och mattor genom att avlägsna fläckar, damm eller lukter. Detta görs genom applicering av kemiska och avvisande lösningar och med hjälp av borstar eller mekanisk utrustning.

Alternativ beteckning

gardinrengörare

matt- och gardinrengörare

mattrengörare

textilrengörare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: