Skip to main content

Show filters

Hide filters

ansvarig för mottagning av råvaror

Description

Code

4321.1.3

Description

Ansvariga för mottagning av råvaror hanterar och utför underhåll på verktyg och utrustning för att säkerställa att de kvalitativa och kvantitativa kraven vid mottagandet av råvaror uppfylls. De använder utrustning för att utvärdera produkter såsom spannmål, potatis, maniok osv. De lagrar och distribuerar produkter till olika bearbetningsanläggningar.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser