Skip to main content

Show filters

Hide filters

blåsinstrumentmakare

Description

Code

7312.7

Description

Blåsinstrumentmakare framställer och monterar ihop delar för blåsinstrument i enlighet med specificerade instruktioner och scheman. De mäter och kapar rör för resonatorn, monterar delar såsom band, glidstycken, ventiler, kolvar, klockhuvuden och munstycken samt testar och besiktigar det färdiga instrumentet.

Alternativ beteckning

blåsinstrumenttillverkare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: