Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

analytiker för användargränssnitt

Description

Code

2511.19

Description

Analytiker för användargränssnitt bedömer kundinteraktion och kundupplevelse samt analyserar användarnas beteende, attityder och känslor när det gäller användning av en viss produkt, ett system eller en tjänst. De lägger fram förslag om förbättring av gränssnitt och användbarhet av produkter, system eller tjänster. I samband med detta tar de hänsyn till de praktiska, upplevelserelaterade, känslomässiga, meningsskapande och värdefulla aspekterna av interaktionen mellan människa och dator samt produktägande, användarens uppfattning om systemaspekter såsom användbarhet, användarvänlighet och effektivitet samt användarupplevelsens dynamik.

Alternativ beteckning

analytiker för användarens upplevelse

användningsutvärderare

utvärderare av användarens upplevelse

användningsanalytiker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: