Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

beräkningsingenjör

Description

Code

2149.2.1

Description

Beräkningsingenjörer drar slutsatser om verkliga system, t.ex. om deras styrka, stabilitet och hållbarhet, genom att utföra experiment med virtuella modeller. De provar även produktionsprocesser.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: