Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

excenterpressare, metallarbete

Description

Code

7223.4.7

Description

Excenterpressare (metallarbete) förbereder och hanterar excenterpressar avsedda för att skära arbetsstycken i önskad form genom hålstansning med hjälp av en hydraulisk stång med en stanssats som drivs till övre gränsläget, genom arbetsstyckets yta och sedan till nedre gränsläget.

Alternativ beteckning

stansmaskinoperatör

pressoperatör, metallarbete

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser