Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

fordonselektriker, tåg

Description

Code

7412.11

Description

Fordonselektriker (tåg) installerar, reparerar och utför underhåll på elektriska och elektroniska system i järnvägsfordon, till exempel luftkonditioneringssystem, lampor, värmesystem, elkablar osv. De använder utrustning för diagnostik för att kontrollera tåg och upptäcka fel. De utför reparationer med hjälp av handverktyg samt specialiserade elektriska instrument och maskiner.

Alternativ beteckning

elektriker, tåg

tågelektriker

spårvagnselektriker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: