Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

handläggare, offentlig förvaltning, idrott och fritid

Description

Code

2422.12.13

Description

Handläggare (offentlig förvaltning, idrott och fritid) förbereder, analyserar och utarbetar idrotts- och fritidspolitik samt tillämpar den för att förbättra idrotts- och fritidssektorn och befolkningens hälsa. De strävar efter att öka deltagandet i idrott, stödja idrottare, förbättra idrottares resultat i nationella och internationella tävlingar samt förbättra den sociala integrationen och samhällsutvecklingen. De har ett nära samarbete med olika partner, externa organisationer eller andra aktörer och förser dem med regelbundna uppdateringar.

Alternativ beteckning

utredare, offentlig förvaltning, idrott och fritid

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser