Skip to main content

Show filters

Hide filters

deponiarbetare

Description

Code

9612.2

Description

Deponiarbetare sorterar återvinningsbara material och avfall från ett återvinningsflöde samt ser till att inga olämpliga material hamnar bland de återvinningsbara materialen. De granskar materialen, utför städuppgifter och arbetar i enlighet med bestämmelserna om avfallshantering.

Alternativ beteckning

sorteringsarbetare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: