Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

administratör, offentlig förvaltning

Description

Code

2422.1

Description

Administratörer (offentlig förvaltning) utför administrativa uppgifter inom den offentliga förvaltningen och offentliga myndigheter. De säkerställer upprätthållande av register, hanterar förfrågningar och ger information till allmänheten, antingen personligen, via e-post eller per telefon. De stödjer högre tjänstemän och säkerställer ett smidigt internt informationsflöde.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: