Skip to main content

Show filters

Hide filters

metoder för visuell presentation

Description

Description

Visuella representations- och interaktionstekniker, som histogram, sambandsdiagram, ytdiagram, trädkartor och parallella koordinatdiagram, som kan användas för att presentera abstrakta numeriska och icke-numeriska data i syfte att öka den mänskliga förståelsen av informationen.

Alternativ beteckning

sätt att presentera något visuellt

visuella presentationsmetoder

metod för visuell presentation

tekniker för visuell presentation

Begreppets URI