Skip to main content

Show filters

Hide filters

lägga fram lagstiftningsförslag

Description

Description

Lägga fram förslag till ny lagstiftning eller ändringar i befintlig lagstiftning på ett tydligt och övertygande sätt och i överensstämmelse med föreskrifterna.

Relationer

Begreppets URI