Skip to main content

Show filters

Hide filters

tillämpa kunskap om vetenskap, teknik och ingenjörskonst

Description

Description

Utveckla och tillämpa en förståelse för den fysiska världen och dess styrande principer, t.ex. genom att göra rimliga prognoser om orsaker och effekter, testa dessa prognoser och utföra mätningar med hjälp av lämpliga enheter och verktyg samt lämplig utrustning.

Relationer

Begreppets URI