Skip to main content

Show filters

Hide filters

bygga dammar

Description

Description

Avvattna ett lämpligt område genom anläggande av en avledningstunnel och använda jordarbetsutrustning för att bygga en fångdamm. Avlägsna stenar och grus för att bygga en anläggning av betong för att förhindra vattenläckage genom användning av vattenstopp.

Relationer

Begreppets URI