Skip to main content

Show filters

Hide filters

använda matematiska verktyg för att hantera fordonsverksamhet

Description

Description

Använda matematiska verktyg och elektronisk utrustning för att hantera aktiviteter med fordon och kunder samt utföra rutinmoment som kräver räknefärdighet och beräkningar.

Relationer

Begreppets URI