Skip to main content

Show filters

Hide filters

använda perforeringsmaskin

Description

Description

Sköta en maskin som perforerar pappersblad med linjer av små hål som underlättar rivning av bladen. Installera perforeringshjul i maskinen och anpassa gejderna till pappersbladets storlek med hjälp av handverktyg. Mata in papper i maskinen och avlägsna de perforerade bladen när de samlas på maskinbordet.

Relationer

Begreppets URI