Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

aerodynamik

Description

Description

Det vetenskapliga område som handlar om hur gaser interagerar med rörliga kroppar. Med tanke på atmisfärens beskaffenhet inriktar sig aerodynamiken främst på de drag- och lyftkrafter som orsakas av luft som passerar över och runt fasta kroppar.

Begreppets URI