Skip to main content

Show filters

Hide filters

beräkna kostnad för golv- och väggbeläggning

Description

Description

Uppskatta kostnaden och behovet av golv- och väggbeläggning genom att läsa planer för golv- och väggar för att beräkna de ytor som behöver beläggas.

Alternativ beteckning

beräkna kostnad för golv- och väggbeklädnad

Relationer

Begreppets URI