Skip to main content

Show filters

Hide filters

utföra en genomförbarhetsstudie av kraftvärme

Description

Description

Utvärdera och bedöma potentialen hos kraftvärme. Genomföra en standardiserad studie för att fastställa tekniska behov, regler och kostnader. Beräkna det nödvändiga el- och uppvärmningsbehovet samt den värmelagring som krävs för att fastställa möjligheterna till kraftvärme med hjälp av belastnings- och varaktighetskurvor, och göra efterforskningar till stöd för beslutsprocessen.

Begreppets URI