Skip to main content

Show filters

Hide filters

konvertera till animerade objekt

Description

Description

Konvertera reella objekt till visuella element med hjälp av animeringsteknik såsom optisk skanning.

Relationer

Begreppets URI