Skip to main content

Show filters

Hide filters

utforma brunnar för petroleumproduktion

Description

Description

Utforma sektioner i brunnen som överensstämmer med reservoirvätskor och berggrund för att utvinna petroleum.

Begreppets URI