Skip to main content

Show filters

Hide filters

skriva lägesrapporter

Description

Description

Skriva rapporter i enlighet med specifikationer och bestämmelser i en organisation om den situation som måste rapporteras om, t.ex. statusen för en utredning, insamling av underrättelser eller missioner och insatser.

Begreppets URI