Skip to main content

Show filters

Hide filters

hantera besöksflöden i naturskyddsområden

Description

Description

Styra besöksflöden i naturskyddsområden för att minimera inverkan av besökarna på lång sikt och säkerställa att det lokala djur- och växtlivet bevaras, i enlighet med miljöbestämmelser.

Begreppets URI