Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

utveckla förfaranden för defekter

Description

Description

Fastställa vilka steg och korrigerande åtgärder som ska vidtas i händelse av kvalitetsbrister, t.ex. införande av nya kvalitetsledningssystem eller utbyte av maskiner.

Relationer

Begreppets URI