Skip to main content

Show filters

Hide filters

konkurrenslagstiftning

Description

Description

De rättsliga bestämmelser som upprätthåller konkurrensen på marknaden genom att reglera företagens och organisationernas konkurrensbegränsande beteende.

Alternativ beteckning

konkurrensregler

konkurrensrätt

Begreppets URI