Skip to main content

Show filters

Hide filters

leda kliniska farmakologiska studier

Description

Description

Planera och övervaka patientsäkerheten i samband med kliniska tester, granska patienternas medicinska bakgrund och bedöma kriterier för medverkan. Utföra löpande medicinsk kontroll av försökspersoner som deltar i läkemedelsstudier.

Alternativ beteckning

leda kliniska läkemedelsstudier

Relationer

Begreppets URI