Skip to main content

Show filters

Hide filters

rapportera om miljöfrågor

Description

Description

Sammanställa miljörapporter och diskutera miljöfrågor. Informera allmänheten eller andra berörda parter om den senaste utvecklingen inom miljö, prognoser om miljöns framtid samt eventuella problem och möjliga lösningar.

Begreppets URI