Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

se till att produkter uppfyller lagstadgade krav

Description

Description

Undersöka, säkerställa och övervaka produkters integritet och att de överensstämmer med lagstadgade krav. Ge råd om hur förordningar om produkter och tillverkningskrav kan införlivas och följas.

Relationer

Begreppets URI