Skip to main content

Show filters

Hide filters

analysera specifika gruppers behov

Description

Description

Identifiera och svara på specifika sociala problem inom en grupp, avgränsa problemets omfattning och beskriva resurser som behövs för att ta itu med problemet samt identifiera befintliga resurser och tillgångar inom gruppen som kan bidra till att lösa problemet.

Begreppets URI