Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

definiera fysisk struktur för databas

Description

Description

Ange den fysiska konfigurationen av databasfiler i ett visst medium. Detta består av detaljerade specifikationer för indexeringsalternativ, datatyper och dataelement i datakatalogen.

Alternativ beteckning

ange fysisk struktur för databas

definierade fysisk struktur för databas

definierar fysisk struktur för databas

ställa upp fysisk struktur för databas

ta fram fysisk struktur för databas

Relationer

Begreppets URI