Skip to main content

Show filters

Hide filters

säkerställa tillgänglig infrastruktur

Description

Description

Rådfråga konstruktörer, byggherrar och personer med funktionsnedsättning för att avgöra hur man kan tillhandahålla tillgänglig infrastruktur på bästa sätt.

Alternativ beteckning

tillhandahålla tillgängliga anläggningar

samråda om infrastrukturens tillgänglighet

se till att anläggningar är tillgängliga för personer med funktionvariationr

Begreppets URI