Skip to main content

Show filters

Hide filters

informationsstruktur

Description

Description

Den typ av infrastruktur som definierar formatet av data: halvstrukturerad, ostrukturerad och strukturerad.

Begreppets URI