Skip to main content

Show filters

Hide filters

designa elektriska system

Description

Description

Upprätta utkast till och designa elektriska system, produkter och komponenter med hjälp av programvara och utrustning för datorstödd konstruktion (CAD). Rita planer för panelutformning, elektriska scheman, kopplingsscheman och andra monteringsdetaljer.

Begreppets URI