Skip to main content

Show filters

Hide filters

bedöma miljöns påverkan på nötkreaturs fötter

Description

Description

Bedöma miljön och hur den kan påverka nötkreaturens fothälsa. Miljöfaktorerna omfattar foder, boende och exponering för miljön.

Relationer

Begreppets URI