Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

utföra en genomförbarhetsstudie av småskalig vindkraft

Description

Description

Utvärdera och bedöma potentialen hos småskaliga vindkraftsystem. Genomföra en standardiserad studie för att beräkna byggnadens nödvändiga energibehov samt hur stor andel av den totala försörjningen som utgörs av den småskaliga vindkraften. Bedriva forskning till stöd för beslutsprocessen.

Begreppets URI