Skip to main content

Show filters

Hide filters

säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

Description

Description

Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

Relationer

Begreppets URI