Skip to main content

Show filters

Hide filters

ansvara för inspektioner av utrustning

Description

Description

Övervaka formella eller officiella besiktningar och undersökningar för att regelbundet testa och besiktiga fastigheter och utrustning.

Alternativ beteckning

ansvara för utrustningsinspektioner

ta hand om inspektioner av utrustning

sköta utrustningsinspektioner

sköta inspektioner av utrustning

ansvara för inspektion av utrustning

Begreppets URI