Skip to main content

Show filters

Hide filters

utveckla förfaranden för avfallshantering

Description

Description

Utveckla utrustning, metoder och förfaranden som kan tillämpas i olika typer av anläggningar för avfallshantering och -bortskaffande för att förbättra avfallshanteringens effektivitet, minska dess miljöpåverkan och garantera säkerheten för personal som arbetar med avfallshantering.

Relationer

Begreppets URI