Skip to main content

Show filters

Hide filters

främja inkludering i organisationer

Description

Description

Främja mångfald och lika behandling av kvinnor och män, etniska grupper och minoritetsgrupper i organisationer för att förebygga diskriminering och säkerställa inkludering och en positiv miljö.

Begreppets URI