Skip to main content

Show filters

Hide filters

arbeta i ett fiskarteam

Description

Description

Arbeta som en del av en besättning eller ett arbetslag för att uppfylla tidsfrister och ansvarsområden tillsammans.

Alternativ beteckning

arbeta i ett fiskelag

Begreppets URI