Skip to main content

Show filters

Hide filters

förespråka en sak

Description

Description

Redogöra för skälen till och målen med en viss sak, till exempel en välgörenhet eller en politisk kampanj, för enskilda personer eller en större publik i syfte att skapa stöd för saken.

Relationer

Begreppets URI