Skip to main content

Show filters

Hide filters

följa etisk uppförandekod för transporttjänster

Description

Description

Utföra transporttjänster i enlighet med vedertagna principer om vad som är rätt och fel. Dessa inbegriper principer om rättvisa, öppenhet och opartiskhet.

Begreppets URI