Skip to main content

Show filters

Hide filters

designa en fysisk situationsplan för utomhusområden

Description

Description

Designa utomhusområdens fysiska situationsplan, funktionella egenskaper och arkitektoniska utseende. Integrera grönområden, sociala utrymmen och regelkrav i utomhusområdets utformning.

Relationer

Begreppets URI