Skip to main content

Show filters

Hide filters

föra register över underhållsåtgärder

Description

Description

Föra skriftliga register över alla utförda reparationer och underhållsåtgärder, inbegripet information om delar och material som har använts osv.

Begreppets URI