Skip to main content

Show filters

Hide filters

begränsa passagerares tillträde till specifika områden ombord

Description

Description

Avgränsa tillträdespunkter för passagerare ombord, implementera ett effektivt skyddssystem och se till att inga obehöriga personer får åtkomst till avgränsade områden.

Relationer

Begreppets URI