Skip to main content

Show filters

Hide filters

bedöma data, information och digitalt innehåll

Description

Description

Analysera, jämföra och kritiskt utvärdera trovärdigheten och tillförlitligheten hos källor till data, information och digitalt innehåll. Analysera, tolka och kritiskt utvärdera data, information och digitalt innehåll.

Begreppets URI