Skip to main content

Show filters

Hide filters

säkerställa överensstämmelse med rättsliga krav

Description

Description

Säkerställa överensstämmelse med etablerade standarder och rättsliga krav, såsom specifikationer, riktlinjer, normer eller lagstiftning, för det mål som organisationen strävar efter att uppnå i sin verksamhet.

Alternativ beteckning

försäkra överensstämmelse med rättsliga krav

garantera överensstämmelse med rättsliga krav

se till att något överensstämmer med rättsliga krav

säkerställde överensstämmelse med rättsliga krav

säkerställer överensstämmelse med rättsliga krav

Relationer

Begreppets URI