Skip to main content

Show filters

Hide filters

rättssystem för byggverksamhet

Description

Description

De olika rättssystemen och regelverken som bygg- och anläggningsverksamhet i Europa lyder under.

Relationer

Begreppets URI