Skip to main content

Show filters

Hide filters

beställa varor

Description

Description

Efterfråga produkter från relevanta leverantörer för att få lämpliga och lönsamma produkter att köpa.

Alternativ beteckning

beställa produkter

lägga en beställning för varor

beställa varorna

beställa materiel

lägga in en order om produkter

beställa vara

Relationer

Begreppets URI